ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Typography

Μια σειρά μέτρων και ενεργειών οφείλουν να λάβουν οι αγρότες στην περίπτωση που εντοπιστεί στους αγρούς, προνύμφες του επιβλαβούς οργανισμού Spodoptera frugiperda.

 

Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός είναι εξαιρετικά πολυφάγο λεπιδόπτερο που προκαλεί σημαντικές ζημιές σε μεγάλος εύρος καλλιεργειών (καλαμπόκι, βαμβάκι, κράμβες, μηδική, ντομάτα, καλλωπιστικά φυτά κ.α.) και αποτελεί επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον EPPO, τον Ιούνιο 2019 η φυτοϋγειονομική αρχή της Αιγύπτου στα πλαίσια των επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών σε δίκτυο φερομονικών παγίδων ανακοίνωσε την πρώτη διαπίστωση της παρουσίας του Spodoptera frugiperda στην περιοχή της. Το 2020 εμφανίστηκε σε Συρία, Ιορδανία και Ισραήλ. Έπειτα στα Άδανα (Τουρκία, 2022).

Τον Ιανουάριο 2023 ανακοινώθηκε η πρώτη διαπίστωση της παρουσίας του Spodoptera frugiperda στην Κύπρο ενώ πρόσφατα (καλοκαίρι 2023) επιβεβαιώθηκε η παρουσία του στη χώρα μας στις ΠΕ Λακωνίας, Ανατολικής Αττικής και Λασιθίου, στο Δίκτυο Φερομονικών Παγίδων του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων.

 

Τα συμπτώματα προσβολής από το έντομο εμφανίζονται στα φύλλα και στα καρποφόρα όργανα των φυτών

Τα συμπτώματα προσβολής από το έντομο εμφανίζονται στα φύλλα και στα καρποφόρα όργανα των φυτών. Συγκεκριμένα στα φύλλα οι νεαρές προνύμφες του εντόμου μπορεί να προκαλέσουν γενική αποφύλλωση των φυτών και σε πολλές περιπτώσεις να καταστρέψουν τα ακραία μεριστώματα. Οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες προσβάλουν και τα καρποφόρα όργανα όπως για παράδειγμα τους σπάδικες του αραβόσιτου και τα καρύδια του βαμβακιού καταστρέφοντας αυτά.

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αφθονία των φυτών ξενιστών θεωρούνται κατάλληλες για την εγκατάσταση του εντόμου.

Τα μέτρα

Στους αγρούς/επιχειρήσεις που διαπιστώνονται οι προνύμφες του εντόμου θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Εφαρμογή εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων κατά του επιβλαβούς οργανισμού. Για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επαγγελματίες χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τον σχετικό ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.

2. Αποφυγή μετακίνησης χώματος από το προσβεβλημένο αγροτεμάχιο.

3. Καθαρισμός των μηχανημάτων και των εργαλείων μετά το τέλος των καλλιεργητικών εργασιών έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μολυσμένου χώματος από ένα αγροτεμάχιο σε άλλο.

4. Στις περιπτώσεις εγκαταλειμμένων αγρών ή αυτοφυών φυτών σε αγρούς, όπου διαπιστώνονται προνύμφες του εντόμου, οι κάτοχοι των αγρών θα λαμβάνουν υποχρεωτικά μέτρα έπειτα από υπόδειξη και σε συνεννόηση με τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές των τοπικών υπηρεσιών (καταστροφή των ζιζανίων και της αυτοφυούς βλάστησης με άροση, ψεκασμός με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα κ.α.)

5. Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων από τους φυτοϋγειονομικά υπεύθυνους στις θερμοκηπιακές και φυτωριακές επιχειρήσεις ευθύνης τους, εφόσον διαπιστωθούν στάδια του εντόμου. Εφόσον κατά τις επιθεωρήσεις διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου, πραγματοποιείται άμεση ενημέρωση της Υπηρεσία μας και ακολουθεί η εφαρμογή ψεκασμών, σύμφωνα με τις ετικέτες των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από τους υπόχρεους.

Ευθύνη των υπόχρεων είναι να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων προς τις υποδείξεις των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών συνιστά φυτοϋγειονομική παράβαση.

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

GENIKO WEB BANNER half page 300x600

vasilakos katheto

cactus1

pilatos katheto

 

 

  

 

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->