Ο θεσμός τηνκοινών Θεσσαλικών αναβάσεων διανύει τον τέταρτο χρόνο του και είναι μία αφορμή για τη σύσφιξητων σχέσεων μεταξύ των ορειβατικών συλλόγων και την εδραίωση των συνεργασιών σεπολλούς τομείς.

Εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα» στο πρόγραμμα ’Φιλόδημος Ι’,

Την Κυριακή 25 Νοέμβρη, σε συνεργασίαμε όλους τους πεζοπορικούς και ορειβατικούς συλλόγους της Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί η τελευταίακοινή Θεσσαλική ανάβαση για το 2018.

Στη σταδιακή... έξωση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων και στη μείωση των βενζινοκίνητων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα, µε παράλληλη ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, µέσω της παροχής κινήτρων

Περισσότερα Άρθρα...

 kafes2

 giovani teliki

  karla teliko