ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

  Παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Δ.Κουρέτα, του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καρδίτσας, κ. Κ. Τέλιου και του Αντιδημάρχου Καρδίτσας κ. Π.Σβερώνη, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα από τους μελετητές κ.κ. Σπ. Μίχα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τεχνικής Εταιρείας Υδροεξυγιαντική και Θ. Γιαννακάκη, Συντονιστή δράσεων για λύσεις από τη φύση της WWF Ελλάς,  ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τη μελέτη που αφορά την

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ MASTERPLAN ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΟΛΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

   Η προς ανάθεση σύμβαση αφορά στον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων για την πόλη της Καρδίτσας, συνδυάζοντας σύγχρονα υδρολογικά και υδραυλικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και με μεγάλες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεσή του.

Σκοπός του έργου είναι η ορθή και πλήρης αντιμετώπιση του προβλήματος διακινδύνευσης πλημμυρών και καταστροφών. Ειδικότερα, η μελέτη θα εξετάσει συστηματικά η διακινδύνευση της πλημμύρας με βάση τα διαθέσιμα υδρολογικά και υδραυλικά δεδομένα, με σκοπό να προτείνει με τεκμηριωμένο και σαφή τρόπο τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση δράσεων και έργων που αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική προστασία και την απομείωση του πλημμυρικού κινδύνου της πόλης της Καρδίτσας και των γειτονικών περιοχών της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλέντζη.

meleti antipl 2

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται σε δύο διακριτά στάδια ως εξής:

  1. Ανάλυση διακινδύνευσης πλημμύρας (Flood Risk Analysis) της πόλης Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής λεκάνης απορροής του π. Καλέντζη (που περιλαµβάνει τους ποταμούς Καλέντζη, Καράμπαλη, Γαβρά και Λείψιμος) και μέχρι τη συμβολή του Καλέντζη με τον Ενιππέα.
  2. Επιχειρησιακό Σχέδιο (masterplan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας με διερευνήσεις των εναλλακτικών αντιπλημμυρικών έργων και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους με πολλαπλά πιθανά σενάρια. Η αξιολόγηση αυτή θα καταλήξει σε ιεράρχηση προτεινομένων έργων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων οικονομοτεχνικών στοιχείων. Κατά το στάδιο αυτό θα διερευνηθούν οι διάφορες προτάσεις για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας και θα αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά τους µε πολλαπλά πιθανά σενάρια. Για την επίτευξη του στόχου, στα εξεταζόμενα σενάρια θα δοθεί έμφαση στην εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση, τόσο στα κύρια όσο και στα παρόχθια έργα, με βιώσιμες προτάσεις που συνδυάζουν τα οφέλη της αντιπλημμυρικής προστασίας με την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Η μελέτη είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και τα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και ειδικά για την περιοχή της Καρδίτσας.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες

Θα εκπονηθούν οι εξής επιμέρους μελέτες:

  • Τοπογραφικές
  • Υδραυλικές
  • Γεωτεχνικές
  • Οικονομικές
  • Περιβαλλοντικές

με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.033.850,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ817 στην οποία είναι εγγεγραμμένο το αναφερόμενο έργο με κωδικό 2023ΝΠ81700024 με ποσό 600.000,00€.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας :

Αικατερίνη Μαντούδη, Αν. Προϊσταμένη Τμ. Δομών Περιβάλλοντος, Πολιτικός Μηχ/κός

Δημήτριος  Τσούκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Κων/νος   Ξυλομένος, Πολιτικός Μηχ/κός

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

 

  

 

vasilakos katheto

cactus1

pilatos katheto

 

 

  

 

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->