ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Typography

Συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώνεται με δυο έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ το οδικό δίκτυο Ιεράς Μονής Σπηλιάς προς διασταύρωση Βραγκιανά. Το πρώτο τμήμα του δικτύου αφορά το δρόμο Ι.Μ. Σπηλιάς – Στεφανιάδα μήκους 3χλμ και προϋπολογισμού 2.574.000 ευρώ. Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες. Για το δεύτερο τμήμα μήκους 4χλμ, με προϋπολογισμό 3.600.000 ευρώ, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας το αποτέλεσμα της δημοπράτησης και προχωρά η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Το έργο αφορά την βελτίωση τμήματος της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσα-Στεφανιάδα – Αετόχωρι – Μάραθος.

Στοιχεία έργου
Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:
• Γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος,
• Την κατασκευή επιχώματος ,
• Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης,
• Την κατασκευή και πλήρωση φατνών,
• Την κατασκευή φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων,
• Την επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα,
• Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και μικροκατασκευών,
• Την κατασκευή σωληνωτών οχετών, κιβωτοειδών οχετών, με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, επενδεδυμένης τάφρου,
• Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού,
• Την σήμανση –ασφάλιση της οδού.

e-max.it: your social media marketing partner

  

 

 

 

 giovannis final orizontio 1