ΑΡΘΡΑ
Typography

Είναι θεμιτό και επιθυμητό να διεκδικεί κάποιος και να καταλαμβάνει θεσμικές θέσεις μετά από δημοκρατικές διαδικασίες , έχοντας τη στήριξη της πλειοψηφίας που τον επιλέγει. Είναι όμως αθέμιτο και καταδείχνει -αν μη τι άλλο- διάθεση θεσιθηρίας όταν αποκαλύπτεται εκ των υστέρων, ότι από τη θέση που κατέλαβε, καταστρατηγεί όλες τις αρχές και τις δεσμεύσεις του για τον τρόπο διοίκησης, αυτές δηλαδή που του έδωσαν και την πλειοψηφία.

Στην δημοκρατία η βασική αρχή είναι αυτή της πλειοψηφίας, όμως στο Επιμελητήριο Καρδίτσας αυτό δεν ισχύει. Εδώ και έναν και πλέον χρόνο ο κ. Αντωνίου έχασε την στήριξη της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ (τον στηρίζουν 7 από τους 21 συμβούλους) κι αυτό γιατί, από όσα διακήρρυσε και δεσμεύθηκε για τη διοίκηση του ΕΒΕ, πριν από την εκλογή του, τελικώς έπραξε τα εντελώς αντίθετα. Ετσι προσπαθεί απεγνωσμένα να παραμείνει πρόεδρος (προφανώς για την καρέκλα) καταπατώντας την επιμελητηριακή νομοθεσία και ξεφτιλίζοντας τον θεσμό του επιμελητηρίου, αφού ούτε ουσιαστική διοίκηση μπορεί να ασκήσει, ούτε να εφαρμόσει αυτά που από το νόμο είναι υποχρεωμένος.
Η έλλειψη ικανότητας διοίκησης, καταφαίνεται, από το γεγονός ότι αδυνατεί να δώσει λύσεις ακόμα και για αυτή καθεαυτή τη λειτουργία του ΔΣ και της Διοικητικής Επιτροπής της οποίας Προεδρεύει.
Ετσι ενώ . Βάσει του άρθρου 3στ παρ. 3 του νόμου 2081/1992 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου. 3419/2005 (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ )
Άρθρο 3στ.
Παρ.
3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της δοι−
κητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του
ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα
σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή
απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα, για τους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 3γ. Το διοικητικό συμ−
βούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την
πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου
έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το
διοικητικό συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη
εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης
Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του ιδίοπυ άρθρου (3στ)
«1. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κε−
νώθηκε συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων
του ίδιου συνδυασμού. Θέση μέλους της διοικητικής
επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται από το δι−
οικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Ανάπτυξης
διορίζει τα ελλείποντα μέλη του διοικητικού συμβουλί−
ου, επιλέγοντάς τα, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων,
τα οποία υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο από τον
κατάλογο του οικείου συνδυασμού»

Όπως προκύπτει από τα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των Διοικητικών Επιτροπών ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου απουσίαζε σε πάνω από 5 συνεχείς συνεδριάσεις των ΔΕ αδικαιολογήτως , ήδη από 16 Ιουνίου 2015 έχει εκπέσει του αξιώματος και θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την αντικατάστασή του.
Από τις 17-5-2016 υπάρχει επιστολή παραίτησης του οικονομικού επόπτου, ήδη έχουν περάσει πάνω από 15 ημέρες και όπως ο νόμος ορίζει δεν έχουμε σύγκληση ΔΣ για την αντικατάσταση του.
Τέλος όπως ορίζεται στο άρθρο 3β και στην παρ 5. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ..........., διεξάγονται δημόσια........., τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο. Το τελευταίο ΔΣ έγινε στις 31-3-2016.
Για πρώτη φορά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα το επιμελητήριο κήρυξε στάση πληρωμών προς τρίτους , είναι δε ανύπαρκτο απέναντι στα πολλά και μεγάλα προβλήματα πού απασχολούν τά μέλη του.
Με την εμμονή του να επιρρίπτει ευθύνες σε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του για την κατάσταση πού ο ίδιος δημιούργησε, το μόνο που επιτυγχάνει είναι η συνέχιση της απραξίας και το τέλμα στις ουσιαστικές δραστηριότητες του ΕΒΕ για το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
Πρέπει όμως να γνωρίζει ως πρόεδρος πού είναι μέχρι την παραίτηση του και αν δεν το γνωρίζει ας το μάθει, πώς το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν είναι ικανός να αντιληφθεί ότι η εμμονή του για την καρέκλα και η μη παραίτησή του από μία θέση στα καθήκοντα της οποίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο μεγένθυση της ζημιάς για το επιμελητήριο προκαλεί.
Η κατάσταση αυτή που δημιούργησε , έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα του ΕΒΕ αναφορικά με το έργο που καλείται να επιτελέσει για την επαγγελματική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Οι σύμβουλοι:
Ντενίσης Γιώργος
Παπουτσής Ευριπίδης
Γκούρλας Αθανάσιος
Εκίζογλου Σαράντης
Ψυχογιός Κων/νος

e-max.it: your social media marketing partner
!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->