Κατάφωρη αδικία σε βάρος της Δυτικής Θεσσαλίας

ΑΡΘΡΑ
Typography

Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης Θεσσαλίας «Θεσσαλών Συμπολιτεία»

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των αστικών κέντρων με πληθυσμό 70.000 κατοίκων και άνω.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση προκήρυξε δράσεις συνολικού ποσού 30.000.000 ευρώ για τη Λάρισα και το Βόλο, καθόσον πληρούν τα πληθυσμιακά κριτήρια .
Η παραπάνω επιλογή που ορθά υλοποιείται για τη βελτίωση των αστικών κέντρων ,Λάρισας και Βόλου, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά της ήδη αναπτυγμένης Ανατολικής Θεσσαλίας από τη Δυτική.
Με τα 30.000.000 ευρώ οι πρωτεύουσες των νομών της Ανατολικής Θεσσαλίας θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις υποδομές τους και παράλληλα τη ζωή των κατοίκων τους.
Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα έχοντας αντίστοιχες λειτουργίες με την Λάρισα και τον Βόλο εξαιτίας των πληθυσμιακών κριτηρίων αποκλείονται από την χρηματοδότηση αντίστοιχων δράσεων από το ΕΣΠΑ.
• Επειδή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός της Λάρισας και του Βόλου που χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα που δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα,
• Επειδή, μία Περιφερειακή Αρχή που σέβεται τον ρόλο της πρέπει να φροντίζει για την ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου της δικαιοδοσίας της,
• Επειδή, η κοινή λογική επιβάλλει στην κάθε Περιφερειακή Αρχή να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προγραμματικές αποκλίσεις που επιτείνουν την ενδοπεριφερειακή ανισότητα, να τις αντιμετωπίζει με συγκεκριμένα έργα, πράξεις και δράσεις.
• Επειδή, με τα λόγια, με την κατανόηση, με το δεν φταίμε εμείς αλλά κάποιοι άλλοι, με το εμείς διαφωνούμε αλλά κάτι να κάνουμε δεν μπορούμε αφού αυτό προβλέπει το πρόγραμμα και
• Επειδή η Περιφερειακή Αρχή έχει το μαχαίρι και το πεπόνι και εξ αυτού του γεγονότος διαχειρίζεται κατά το δοκούν τα χρήματα, Πρέπει να διασφαλίζει και να φροντίζει για την ισόρροπη ανάπτυξη, για την απόδοση δικαιοσύνης και την ίση μεταχείριση.
Για τους λόγους αυτούς ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή,
Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί έτσι ώστε να απαλείψει την κατάφωρη αδικία σε βάρος της Δυτικής Θεσσαλίας.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Νοτόπουλος Ευάγγελος
Ιακωβάκης Ευθύμιος (Μάκης)

e-max.it: your social media marketing partner