ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 74617 ΕΞ 2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2670/τ.Β’/23-06-2021), οι πληγέντες από την θεομηνία ΙΑΝΟΣ κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κατέθεσαν φάκελο με δικαιολογητικά για αποζημίωση στην Π.Ε Καρδίτσας, προκειμένου να εξοφληθούν στο ποσοστό που καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε έλαβαν την προκαταβολή (20%) είτε όχι, καλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3, του άρθρου 4, του Ν. 4797/2021, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής,
2. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής,
3. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου,
4. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και το πιστωτικό ίδρυμα,
5. Αποδεικτικό δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (δήλωση ΟΣΔΕ) και
6. Αποδεικτικό καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.
7. Άδεια λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το τελικό ποσοστό αποζημίωσης καθορίστηκε στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς από τις επιτροπές.
Επομένως, όσοι πήραν (ή θα πάρουν) προκαταβολή 20% θα εξοφληθούν στο υπόλοιπο ποσό (δηλαδή θα λάβουν επιπλέον 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς) ενώ όσοι δεν πήραν προκαταβολή, θα λάβουν το 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46, Καρδίτσα (Γραφείο 17) και κατά τις ώρες 08:00- 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24413 55242, 24413 55206, 24413 55208 & 24413 55237.

Με Ε.Π.

Η Προϊστάμενη της Υποδιεύθυνσης

 

 

Σεβαστή Ι. Ασλανίδου

Κτηνίατρος

 

e-max.it: your social media marketing partner

vasilakos sxoleia2

ix7

mbgif2

 

  

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->