Συνεδριάζει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. Μουζακίου

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Την Παρσκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 θα πραγματοπιηθεί η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Μουζακίου με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των οστών των απογόνων του Γ. Καραϊσκάκη στην Τ.Κ. Μαυρομματίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
2. Αίτημα υποβολής πρότασης στο μέτρο 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Π.Α.Α της Ελλάδας 2014 – 2020, με τίτλο «Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός παιδικών χαρών Δήμου Μουζακίου» και έγκριση μελέτης αυτής
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 τ. Β΄)
Εισηγητής: Διευθύντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόρριψη αιτήματος θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. Παναγόπουλος Γεώργιος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 73/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα-Μάγγου Ελένη
7. Έγκριση κοπής δέντρου σε κοιν. χώρο μεταξύ των Ο.Τ 152α & 158α της πόλης του Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του κ. Σταμούλη Δημητρίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του κ. Παλιούρα Ιωάννη
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Αγναντερού», Αρ. Μελέτης 28/2013
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίου Ριζοβουνίου», Αρ. Μελέτης 19/2012
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση - Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίου Κρανιάς», Αρ. Μελέτης 15/2011
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ριζοβουνίου», Αρ. Μελέτης 30/2013
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ», (ΑΜ 15/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (ΑΜ 01/16)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 13/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
17. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» (ΑΜ 05/18)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
18. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου σε οδό της Τ.Κ Αγναντερού για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

 

                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                  ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

e-max.it: your social media marketing partner