Συνεδριάζει στις 24/7 το Δημ. Συμβούλιο Σοφάδων

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Οριοθέτηση οικισμού Ρεντίνας (μετά τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου και την απόφαση της Τ.Κ. Ρεντίνας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
2. Οριοθέτηση οικισμού Θραψιμίου (μετά τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου και την απόφαση της Τ.Κ. Θραψιμίου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
3. 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
6. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Αχλαδιάς πλησίον οικίας ΤσακωνίτηΔημ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
7. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 25KVAμε αριθμό 41603792-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Θραψίμι.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
8. Ανάκληση της αριθμ. 154/2018 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
9. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 51.450,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (έτους 2018).
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας της συστάδας 5β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.
12. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 01/17).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πορεία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 02/17).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
14. Έγκριση της αριθμ. 79/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.
15. Συμπλήρωση της αριθμ. 254/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής Αλεξόπουλος Βασίλειος.
16. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
18. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
19. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
20. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
21. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
22. 14η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
23. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
25. Έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Εισηγητής: Δήμαρχος.
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

e-max.it: your social media marketing partner