Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Ιουλίου το Δημ. Συμβούλιο Λίμνης Πλαστήρα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Συνεδριάζει την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα14:30 το Δημ. Συμβούλιο Λίμνης Πλαστήρα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Diaplous2018 web single
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018(Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αρίθμ. 162/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι». (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 75/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Διασύνδεση περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Όλγα

e-max.it: your social media marketing partner