vasilakos sept2020 bronx delivey2

 topiki agora teva4   

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Typography

Υπάρχουν λόγοι που κατά τη διάρκεια της εφηβείας συχνά παρατηρείται πτώση στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους γονείς και, σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται αίτια συγκρούσεων με τον έφηβο.

Για κάποιους εφήβους η πτώση της σχολικής επίδοσης είναι παροδική και µπορεί να διαρκέσει από κάποιους µήνες έως και λίγα χρόνια, ενώ για άλλους συνεχίζεται και στο λύκειο, και φτάνει µέχρι το τέλος των σχολικών χρόνων.

Από το δηµοτικό στο γυµνάσιο:

efiveia piesi


Αλλαγή σελίδας : Η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο και µετέπειτα στο λύκειο είναι από µόνη της ένα «σοκ» για την καθηµερινότητα του εφήβου και αναφορικά µε τη σχολική ζωή όπως την ήξερε έως τώρα. Μεγάλη µερίδα των εφήβων παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής τόσο σε ψυχοκοινωνικό όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Από τη µία, ο έφηβος καλείται να αποµακρυνθεί από ένα σηµαντικό γι’ αυτόν πρόσωπο επαφής –τον δάσκαλο ή τη δασκάλα– και πολλές φορές να αποχωριστεί φίλους µε τους οποίους ήταν µαζί για χρόνια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Από την άλλη, δεν έχει αναπτύξει ακόµη την ωριµότητα για να κατανοήσει σε βάθος τα οφέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι ακαδηµαϊκές απαιτήσεις και οι ώρες που πρέπει να αφιερώνει στο σχολείο και στη µελέτη, έχοντας λιγότερες ώρες για να ασχοληθεί µε πράγµατα που αγαπά, όπως το παιχνίδι µε φίλους και η ενασχόληση µε κάποιο άθληµα ή µε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους

efiveia diavasma


Όπως καταγράφουν έρευνες του ΕΠΙΨΥ, η ικανοποίηση από το σχολείο µειώνεται σηµαντικά κατά την εφηβική ηλικία και κατά τη µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο και αργότερα στο λύκειο. Οι µαθητές της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το σχολείο σε ποσοστό 83,9%, µε το ποσοστό να µειώνεται στη Β΄ Γυµνασίου στο 57,1% και στην Α΄ Λυκείου στο 48,9%. Άξια προσοχής είναι και η διαχρονική πορεία των στοιχείων: η ικανοποίηση που προσφέρει το σχολείο από 73,8% το 1998 µειώνεται στο 63,3% το 2014. Για να ερµηνεύσει κανείς το γεγονός αυτό, θα πρέπει να εκτιµήσει τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις και τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν οι έφηβοι, ενδεχοµένως τις σαρωτικές αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή τους η έλευση του internet και των κοινωνικών δικτύων, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη αβεβαιότητα για το µέλλον, λόγω και των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών. Αν µάλιστα συνεκτιµήσει κανείς και την ελληνική πραγµατικότητα, οι γονείς των εφήβων, προσπαθώντας να δώσουν στα παιδιά τους όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια, γεµίζουν και τα απογεύµατά τους µε ιδιαίτερα µαθήµατα, φροντιστήρια, µαθήµατα ξένων γλωσσών και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες συχνά µπορεί «να πνίξουν» τον έφηβο και να κάνουν την ήδη δύσκολη µετάβαση ακόµη δυσκολότερη. Στις αντικειµενικές δυσκολίες που επιφέρει η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο και µετά στο λύκειο έρχεται να προστεθεί και η άποψη, η αντίληψη του εφήβου για το σχολείο. Πιστεύει ότι πρόκειται για ένα θετικό σχολικό περιβάλλον, που δεν περιορίζεται µόνο στη θετική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά επεκτείνεται και στις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε αυτό; Εκτιµά ότι λειτουργεί ως προστατευτικό πλαίσιο για πολλές συµπεριφορές κινδύνου και για ψυχοκοινωνικά προβλήµατα; Τα σχετικά στοιχεία, όπως καταγράφονται τα τελευταία 20 χρόνια από τις έρευνες του ΕΠΙΨΥ, είναι αποκαρδιωτικά. Ένα σηµαντικό µέρος του εφηβικού πληθυσµού, που φτάνει έως και το 40%, νιώθουν πίεση από το σχολείο, δεν αντλούν ικανοποίηση από αυτό, δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις σχέσεις τους µε τους καθηγητές και τους συµµαθητές τους, η επίδοσή τους είναι χαµηλή και µπορεί να υφίστανται σχολικό εκφοβισµό. Συγκρίνοντας µάλιστα την κατάσταση στην Ελλάδα µε αυτήν σε άλλες χώρες, το ποσοστό των δεκαπεντάχρονων εφήβων στη χώρα µας που δηλώνουν ότι «τους αρέσει πολύ το σχολείο» είναι 4 φορές χαµηλότερο (6,1%) συγκριτικά µε εκείνο των δεκαπεντάχρονων στις περίπου 40 χώρες του διακρατικού προγράµµατος HBSC/WHO συνολικά (24,1%). Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΠΙΨΥ, φαίνεται ότι η ικανοποίηση των εφήβων από το σχολείο συνδέεται και µε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι γονείς τους σχετικά µε θέµατα που αφορούν το σχολείο (για παράδειγµα, κατά πόσον οι γονείς τους είναι πρόθυµοι να τους βοηθήσουν στα µαθήµατά τους ή όταν έχουν κάποιο πρόβληµα στο σχολείο, κατά πόσον τους ενθαρρύνουν να τα πηγαίνουν καλά, ενδιαφέρονται για το τι συµβαίνει στο σχολείο και είναι πρόθυµοι να συζητούν µε τους καθηγητές τους;).

efiveia

Η θέση των ενηλίκων

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αφενός είναι σηµαντικό οι γονείς να είναι παρόντες και υποστηρικτικοί προς τους εφήβους στα θέµατα που αφορούν το σχολείο, αφήνοντάς τους παράλληλα χώρο για ασχολίες που οι ίδιοι προτιµούν. Αφετέρου, οι χαράσσοντες πολιτική οφείλουν να προχωρήσουν σε ουσιαστική αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στο ελληνικό σχολείο και να προβούν σε αλλαγές και παρεµβάσεις που θα βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα, αντανακλώντας την υπάρχουσα κατάσταση.

*Άρθρο του  Ευστράτιου Σ. Πατσούρη Οµότιµου Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ∆ιευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστηµών & Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ)

Ο Τοµέας Επιδηµιολογικών & Ψυχοκοινωνικών ερευνών του ΕΠΙΨΥ, που λειτουργεί από την ίδρυση του Ινστιτούτου, στοχεύει, µεταξύ άλλων, στην αποτύπωση της κατάστασης της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων, των συνηθειών τους, των συµπεριφορών υψηλού κινδύνου καθώς και των αντιλήψεων και στάσεων γύρω από θέµατα που συνδέονται γενικότερα µε την υγεία.

 

e-max.it: your social media marketing partner

mbgif2

 joinbanner2

bronx delivey1

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->