ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Την 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
2. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2019 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
4. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
5. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.
7. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Παράδοσης & Παραλαβής του δανειοθαλάμου στην περιοχή «Κιόσκια» της Τ.Κ. Ανάβρας της Δ.Ε. Ταμασίου του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
8. Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού &Αθλητισμού–Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Σοφάδων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ».
Εισηγητής: Δήμαρχος.
9. Κατάργηση της αριθμ. 256/2015 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 9/2017).
Εισηγητής: Δήμαρχος.
11. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

e-max.it: your social media marketing partner

  vasilakos summer2019

 

 

 giovannis final orizontio 1

  

  karla teliko

giovani teliki

kafes2