ΑΡΘΡΑ
Typography

Ερώτηση για την παροχή αυτόνομης δυνατότητας σε ανέργους – φιλοξενούμενους προς ένταξη στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης κατέθεσε η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Παναγιώτα Βράντζα, μαζί με άλλους συναδέλφους της στη Βουλή.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Με το άρθρο 235 Ν. 4389/2016 τέθηκε σε βαθμιαία εθνική εφαρμογή το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), ενώ, εν συνεχεία, με το άρθρο 22 Ν. 4445/2016 το Κ.Ε.Α. επεκτάθηκε από 1.1.2017 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Ως "ωφελούμενες μονάδες" του Κ.Ε.Α., σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατυπώσεις, ορίζονται, μεταξύ άλλων: (α) κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (μονοπρόσωπο νοικοκυριό), καθώς και (β) όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, καθώς και τα φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (πολυπρόσωπο νοικοκυριό).
Ειδικά ως προς την ανωτέρω δεύτερη περίπτωση –αυτή, δηλαδή, του πολυπρόσωπου νοικοκυριού- συνάγεται ότι εφόσον φιλοξενούνται άτομα, τα οποία τελούν σε μόνιμο καθεστώς ανεργίας (ιδίως εφόσον είναι οικογενειάρχες ή/και έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας), στερούνται, ουσιαστικά, της δυνατότητας να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση προς ένταξη στο Πρόγραμμα του Κ.Ε.Α., ανεξάρτητα, μάλιστα, από το εάν το νοικοκυριό που τους φιλοξενεί (ενδεχομένως και προσωρινά) δικαιούται ή όχι να υποβάλει την αντίστοιχη σχετική αίτηση.
Ωστόσο, δεδομένου ότι το Πρόγραμμα του Κ.Ε.Α. θεσπίστηκε ως ουσιαστική προνοιακή ενίσχυση στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και απευθύνεται τόσο σε νοικοκυριά, όσο και σε άτομα που διαβιούν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας, θα ήταν εύλογο και δίκαιο να παρέχεται εξαιρετικά η δυνάτοτητα σε ανέργους (ειδικώς σε αυτούς που είναι επικεφαλής οικογενειών ή είναι άνω των 40 ετών και δεν μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην αγορά εργασίας), οι οποίοι φιλοξενούνται σε νοικοκυριά (ιδίως, μάλιστα, όταν αυτά δεν έχουν δικαιώμα ένταξης στο Πρόγραμμα του Κ.Ε.Α.) να υποβάλλουν αυτοτελώς την σχετική προβλέπομενη αίτηση, επί τη βάσει, ασφαλώς, των εκάστοτε κριτηρίων που θεσπίζει ο νόμος.
Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:
Προτίθεται, και με ποιόν τρόπο, να τροποποιήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, παρέχοντας την δυνατότητα ειδικά σε ορισμένες ευπαθείς κατηγορίες ανέργων – φιλοξενουμένων, να μπορούν να υποβάλλουν αυτοτελώς αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" ;

e-max.it: your social media marketing partner
!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->