«Μπλε Σελήνη» ονομάζουμε τη δεύτερη πανσέληνο που συμβαίνει μέσα σ’ έναν μήνα -το σύνηθες είναι μία πανσέληνος τον μήνα- ή την τρίτη από τις τέσσερις πανσελήνους μιας εποχής του χρόνου.

Ακόμη ένας παγετώνας της Ανταρκτικής διατρέχει κίνδυνο αποσταθεροποίησης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και μαζί του κινδυνεύουν οι παράκτιες περιοχές του κόσμου, που ίσως καλυφθούν κάτω από τα νερά των θαλασσών.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.