Σχέδιο νόμου για την «Επίσπευση Διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε προς ψήφιση από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.