Συνεδριάζει την Πέμπτη 25/1 το Δημ. Συμβούλιο Σοφάδων

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25η Ιανουαρίου 2018, και ώρα 18:00΄ το Δημ. Συμβούλιο Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. 1η και 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
3. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
7. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
8. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
9. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63 €.
Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
14. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

e-max.it: your social media marketing partner

amarantes eshop 

 

amarantes eshop